Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Filipstads kommun är Sveriges 4:e bästa skolkommun enligt SKL:s ”Öppna jämförelser, grundskola 2017”

Varje år värderar SKL alla kommuner i en jämförelse som kallas ”Öppna jämförelser”. De senaste åren har Filipstads kommun hamnat på toppenplaceringar.

Uppgifterna, statistiken och kunskapsresultaten för SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) ”Öppna jämförelser” 2017 avser läsåret 2016/2017 och grundskolor.

Under tre läsår har Filipstads kommun varit i den absoluta toppen av landets skolkommuner.

- Det är ett väldigt gott betyg till all personal och elever som gör ett fantastiskt arbete i vardagen. Som förvaltningschef är jag oerhört stolt över resultatet som verksamheten presterar, säger Jan-Erik Andrén.

För kommunerna handlar det om att skapa en flexibel skolorganisation och för att vässa skolan ytterligare krävs bra ledare, bra lärare och bra samarbete, enligt SKL.

I Filipstads kommun har skolorna arbetat med långsiktighet och noggrannhet, vilket har lett till detta goda resultat. Några delar som varit viktiga är att ha en genomtänkt strategi och ett tydligt, modigt och strategiskt ledarskap.

Vad är indikatorerna för ”öppna jämförelser”?

Slutbetyg för elever i årskurs 9, indikatorer A1-A7.
Betyg årskurs 6 samt ämnesprov årskurs 3, indikatorer A8-A9.
Sammanvägt resultat, A10. Det sammanvägda resultatet syftar till att ge en samlad bild av hur väl kommunen lyckas med sitt kunskapsuppdrag.

Läs mer och se hela resultatet

Kontaktpersoner Filipstads kommun:

Verksamhetschef
Sten-Åke Eriksson 0590-611 00
sten-ake.eriksson@filipstad.se

Förvaltningschef
Jan-Erik Andrén 0590-611 00
jan-erik.andren@filipstad.se

Senast uppdaterad: 2017-12-12