Filipstads kommun startsida

Flygningar för att mäta berggrunden görs i vårt område

Från den 8 maj till slutet av augusti utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg geofysiska flygmätningar i ett område som till största delen ligger inom Dalarnas län, men som också berör delar av Värmlands, Örebro och Gävleborgs län.

I vår kommun kan flygningar ske kring Rämmen och Lesjöfors.

Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Syftet är att kartlägga berggrunden.

www.sgu.se/flyggeofysisk-matning

Kontaktpersoner

Wermlandsflyg Flygchef Stefan Mörck, tel 070-209 18 05 (frågor rörande den flygoperativa biten)

SGU Henrik Johansson, tel 018-179 266 (frågor rörande själva mätningarna och syftet med mätningarna)

Senast uppdaterad: 2019-05-07