Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Försvarsmaktsövning Aurora 17

Försvarsmakten kommer under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Värmland berörs i mindre omfattning i form av trafikstörningar och flygbuller.

Aurora 17 är den första och största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Förband i hela Sverige beröras. Dessutom deltar militära förband från andra länder, något som både bygger gemensam säkerhet och ökar den svenska operativa förmågan. Ett flertal civila myndigheter deltar också.

Övningsområdet

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningsområdet är hela Sverige, men främst berörs Mälardalen och Stockholm, området på och runt Gotland samt Göteborgsområdet.

Värmland berörs perifert

Värmland berörs i mindre omfattning, främst genom transporter genom länet. Det kan därför, vid enstaka tillfällen, förekomma störningar för ordinarie trafik. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband kan förekomma och både svensk och utländsk militär kan vara synlig i länet.

Information om Aurora 17 på Försvarsmaktens webbplats

Information om Aurora 17 på Länsstyrelsens webbplats

Information about Aurora 17 in English

Senast uppdaterad: 2017-09-04