Denna sida använder javascript för att omdirigeras till rätt sida. Om du inte omdirigeras automatiskt till rätt sida, kan du klicka på denna länk: Detaljplan kvarteret Björnen

Granskning av detaljplan för kvarteret Björnen

Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inkomma senast den 23 oktober 2018.