Filipstads kommun startsida

Information om mätningsarbete i Nykroppa

Vi kommer att göra mätningsarbete i Nykroppa för att vi ska kunna uppdatera vårt kartmaterial över orten.

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta och finns över de större orterna. Den visar bland annat byggnader, vägar, höjdkurvor och markdetaljer som till exempel häckar, murar, staket och träd. Primärkartan använder man sedan som underlag till situationsplaner, nybyggnadskartor, ledningskartor, detaljplaner med mera.

Under våren kommer Filipstads kommun att uppdatera primärkartan över Nykroppa tätort genom drönarfotografering och därför kommer personal att utföra ett visst förberedande mätningsarbeten inom området.

Om ni har frågor och funderingar med anledning av detta är ni välkomna att höra av er till Lena Wahlgren, telefon 0590-611 61.

Miljö- och stadsarkitektkontoret

Senast uppdaterad: 2019-03-27