Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Möjlighet att yttra sig inför prövning om bygglov för en panncentral

Bygglov har sökts för nybyggnad av en panncentral för fjärrvärme med en yta av 500m² på Jonstorpsvägen.

Möjlighet att yttra sig inför prövning om bygglov för en panncentral.

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25§

Bygglov har sökts för nybyggnad av en panncentral för fjärrvärme med en yta av 500m².

De som anses berörda av åtgärden och rågrannar till fastigheten ska ges möjlighet att yttra sig inför prövningen, då detaljplanen för platsen anger användningen J (industriändamål)

Panncentralen ska placeras i anslutning till befintlig panncentral (västra sidan) på fastigheten

MOSSEN 1 (Jonstorpsvägen 17) i Filipstad.

Eventuellt yttrande ska vara oss tillhanda senast 2018-06-26 och innehålla ditt namn, adress samt vid erinran orsak till yttrandet.

Yttrandet skickas till mos@filipstad.se eller Filipstads Kommun, Box 303 Filipstad

Vid frågor kontakta

Henric Forsberg 0590-611 31

Tony Trust 0590-611 39

Bilaga med ritningar och kartor (pdf, 3 MB)

Senast uppdaterad: 2018-06-04