Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Möjlighet att yttra sig inför prövning om bygglov för en panncentral

Bygglov har sökts för nybyggnad av en panncentral för fjärrvärme med en yta av 500m² på Jonstorpsvägen.

Möjlighet att yttra sig inför prövning om bygglov för en panncentral.

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25§

Bygglov har sökts för nybyggnad av en panncentral för fjärrvärme med en yta av 500m².

De som anses berörda av åtgärden och rågrannar till fastigheten ska ges möjlighet att yttra sig inför prövningen, då detaljplanen för platsen anger användningen J (industriändamål)

Panncentralen ska placeras i anslutning till befintlig panncentral (västra sidan) på fastigheten

MOSSEN 1 (Jonstorpsvägen 17) i Filipstad.

Eventuellt yttrande ska vara oss tillhanda senast 2018-06-26 och innehålla ditt namn, adress samt vid erinran orsak till yttrandet.

Yttrandet skickas till mos@filipstad.se eller Filipstads Kommun, Box 303 Filipstad

Vid frågor kontakta

Henric Forsberg 0590-611 31

Tony Trust 0590-611 39

Bilaga med ritningar och kartor (pdf, 3 MB)

Senast uppdaterad: 2018-06-04