Filipstads kommun startsida

Nordmark-Tabergs Flickskolefond - ansök om stipendiet senast 29 november

Kvinnliga elever som är eller har varit folkbokförda i f.d. Nordmarks församling och som efter grundskolan fortsätter sin utbildning kan söka stipendierna.

Nordmark-Tabergs Flickskolefond ledigförklarar härmed ett antal stipendier för innevarande läsår.

Stipendierna avser vidareutbildning efter grundskola för kvinnliga elever, som är eller har varit folkbokförda i f.d. Nordmarks församling.

Stipendieansökan med personbevis, intyg från skolmyndighet om kurstillhörighet och kurslängd, kontonummer och vilken bank ev. stipendiepengar ska sättas in på ska anges i ansökan.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 november 2019.

Skicka ansökan till: Nordmark-Tabergs Flickskolefond, c/o Ann-Charlott Skalare, Berga 26, 682 93 Nordmarkshyttan