Filipstads kommun startsida

Nytt Region Värmland bildas vid årsskiftet

Den 1 januari 2019 går Landstinget i Värmland och nuvarande kommunalförbundet Region Värmland samman och bildar en gemensam organisation med namnet Region Värmland.

2019 förväntas alla landsting i Sverige ha bildat regioner.  Detta gäller även Värmland, där Landstinget går in i det nya "Region Värmland".

Region Värmlands ansvarsområden:

  • hälso- och sjukvård
  • tandvård
  • regional utveckling
  • kollektivtrafik
  • kultur och bildning
  • med mera.

Organisationen arbetar med frågor som rör invånarnas vardag och som ska stärka och utveckla Värmland på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Ny organisation 1 januari

Den nya organisationen, som heter Region Värmland, bildas 1 januari 2019.

Det blir en ny politisk organisation och en ny tjänstemannaorganisation. Kort sagt kan man säga att politikerna bestämmer vilka mål som Region Värmland ska ha och vilka prioriteringar som ska göras, medan tjänstemännen har till uppgift att genomföra politikernas beslut, och bestämma hur det ska göras.

Du är med och påverkar i valet 9 september

Redan i valet 9 september 2018 väljer vi till ett regionfullmäktige med direktvalda politiker som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling.

Vårdkontakten blir lika som förut

Alla patienter kommer tas om hand på samma sätt som förut. Vårdens dagliga verksamhet kommer inte att påverkas. Men det kommer att stå Region Värmland på kallelsen.

Patienterna kommer i kontakt med vården på samma sätt som tidigare. Den huvudsakliga kontaktvägen till hälso- och sjukvården är 1177.se även i fortsättningen.

Informationsmaterial

Senast uppdaterad: 2018-08-14