Filipstads kommun startsida

Projekt som drivs av Fastighetsenheten sommaren 2019

Takbyte på Bergmästargården, ombyggnation i Stålvallaköket, nya studielokaler på Rosendahl och skolrenovering i Brattfors är pågående projekt som Fastighetsenheten driver i sommar. 

Takbyte på Bergmästargården

Vi byter skiffertak på Bergmästargården. Projektet pågår mellan juli-september 2019.

Ombyggnation i Stålvallaskolans matsal

Vi bygger en brickinlämningsfunktion för Stålvallaskolans kök. Detta sker i tillagningskökets diskhantering och öppningen mot matsalen. Ska vara färdigställt vecka 34 2019.

Lokaler för studier i Rosendahl

Vi iordningställer lokaler för Molkoms folkhögskola i Filipstad. Det sker i Rosendahlshuset. Färdigt i augusti 2019.

Renovering av Brattfors skola

Vi byter fönster och dörrpartier samt målar hela nya skolan i Brattfors. Färdigställande ska vara före skolstarten hösten 2019.

 

Eventuella frågor om dessa arbeten hänvisas till kommunens växel 0590-611 00 (fråga efter fastighetsenheten) eller e-post: kommun@filipstad.se