Filipstads kommun startsida

Risken för gräsbrand är stor - var försiktig med eldning

Risken för gräsbrand är stor och risken för skogsbrand ökar på flera håll i länet. Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand.

Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands. Det är även ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas.

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om generellt eldningsförbud men vädjar till allmänheten att iaktta mycket stor försiktighet. Engångsgrillar eller liknande anordningar bör undvikas.

Du kan själv hålla koll på brandrisken ute genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll var du än befinner dig. Länkar till dessa finns på Länsstyrelsen Värmlands hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-04-30