Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Sammanträde med Kommunfullmäktige 13 december 2018

Välkommen att vara med när kommunfullmäktiges ledamöter samlas för sammanträde på Folkets Hus, Biosalongen kl. 18.15.

Sammanträdet inleds med upprop och val av justerare. Sedan följer luciatåg och utdelning av årets stipendier.

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

 1. Val av justerare
 2. Svar på motion om kommunal borgen
 3. Kompetensförsörjningsplan
 4. Sammanträdesdagar 2019
 5. Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
 6. Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 7. Antagande av detaljplan för Kvarteret Björnen
 8. Förslag till förändring i ”Regler och Principer för Ekonomistyrning i Filipstads Kommun”
 9. Val av revisorer och ersättare i kommunrevisionen med flera revisionsorgan för 2019-2022
 10. Val av ledamöter, ersättare och presidier i styrelsen och nämnderna för 2019-2022
 11. Val av ledamöter och ersättare och i stiftelser och fonder för 2019-2022
 12. Val av ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder och styrelser för 2019-2022
 13. Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbund och samordningsförbund för 2019-2022
 14. Val av ledamöter och ersättare i diverse organ för 2019-2022
 15. Inkallelseordning för ersättare i styrelsen, nämnderna med flera för 2019-2022
 16. Sammanräkning ny ersättare i Kf efter Börje Andersson (SD)
 17. Revisorerna informerar
 18. Anmälningsärenden

Kallelse>>> (pdf, 310 kB) (pdf, 373 kB)

Bilagor>>> (pdf, 38 MB) (pdf, 9 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2018-12-06