Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Sammanträde med kommunfullmäktige 15 mars

Välkommen till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt i förväg till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

1. Val av justerare

2. Motion angående omstruktureringsbidrag från Boverket

3. Svar på motion om förslag till förändrat system för utbetalning av försörjningsstöd

4. Svar på motion ang. placeringen av kameror i tätorten för ökad säkerhet

5. Fyllnadsval av ersättande lekmannarevisor

6. VA-avtal Barilla Sverige AB

7. Renhållningstaxa 2018

8. Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland

9. Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

10. Bildande av Utbildningsstiftelsen Bergsskolan - OBS ärendet behandlas på extrainsatt KS 15/3!

11. Interpellation om kontanthantering av dagskassor

12. Interpellation om Mumindalen

13. Interpellation om laddstationer för elbilar

14. Revisorerna informerar

15. Anmälningsärenden

Välkomna!
Ordförande

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige infaller den 19 april 2018.

Läsa handlingar (pdf, 278 kB)

Lyssna på sammanträdet

Senast uppdaterad: 2018-03-08