Filipstads kommun startsida

Sammanträde med Kommunfullmäktige 15 november 2018

Välkommen att vara med när Kommunfullmäktiges ledamöter samlas för sammanträde på Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15.

Sammanträdet börjar med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

I anslutning till sammanträdet kommer val till Sveriges kommuner och landstings kongressval att förrättas.

Kvällens ärenden

 1. Val av justerare
 2. Redovisning obesvarade motioner
 3. Ekonomisk plan 2019-2021
 4. Revidering av markpriser
 5. Prisjustering simhallen
 6. Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente
 7. Antagande av detaljplan för Storbron och Munkeberg
 8. Antagande av detaljplan för Finnshyttan
 9. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ida Pettersson (SD)
 10. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Simone Hullström (L)
 11. Revisorerna informerar
 12. Delgivning

Kallelse>>> (pdf, 310 kB)

Bilagor>>> (pdf, 38 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>


Senast uppdaterad: 2018-11-07