Filipstads kommun startsida

Sammanträde med kommunfullmäktige 16 oktober 2019

Välkommen att vara med när kommunfullmäktige sammanträder. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med en information från kommunpolisen.

Sen börjar ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.
Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Motion angående möjlighet till eget val av lediga dagar och storhelger
 3. Svar på motion om fritt Wifi i centrum
 4. Svar på motion om frukost i skolan
 5. Svar på motion om SFI, arbete och integration
 6. Svar på motion om husdjur på äldreboenden
 7. Strategi för funktionsrätt 2019-2022
 8. Säkerhetsskyddsplan för Filipstads kommun
 9. Sammanslagning av Filipstads kommuns stiftelser
 10. Förslag till förändring i ”Regler och principer för ekonomistyrning i Filipstads kommun”
 11. Nya avgifter enligt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)
 12. Delårsbokslut samt prognos 2019
 13. Fyllnadsval i Hjälpmedelsnämnden
 14. Fyllnadsval i Samordningsförbundet östra Värmland
 15. Revisorerna informerar
 16. Interpellation – Barn som inte går i skolan
 17. Interpellation – Förordningar beslutade av regeringen
 18. Anmälningsärenden

Handlingar (pdf, 400 kB)

Bilagor (pdf, 6 MB)

Lyssna på sammanträdet