Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Se vår nya webbaserade anslagstavla

En viktig nyhet i den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 är att kommunens anslag och kungörelser ska visas digitalt på kommunens webbplats.

Lagen säger att en digital anslagstavla ska placeras väl synlig och vara lätt att hitta på kommunernas webbplatser. För att ta del av vår anslagstavla klickar du på "Digital anslagstavla" på startsidan filipstad.se.

Vad finns på anslagstavlan?

Kommunens anslagstavla har en formell funktion. Där tillkännages bland annat Kommunfullmäktiges möten och där anslås justering av protokoll. Anslaget av ett protokolls justering ger utgångspunkten för att beräkna tiden för möjligheten att överklaga de beslut som kan överklagas med laglighetsprövning.

Anslagstavlan är också platsen för vissa andra formbundna tillkännagivanden i annan lagstiftning, exempelvis i plan- och bygglagen och i ordningslagen.

Senast uppdaterad: 2017-12-11