Filipstads kommun startsida

Uppdaterad information om simhallen

Simhallen är stängd på grund av att många delar av konstruktionen är uttjänta. Nu görs utredningar för att se över skicket.

Första delen av utredningen kring simhallens skick är nu gjord. Här är en sammanfattning av läget.

Vad händer med simhallen?

Vi har nu fått en del av det väntade utredningsmaterialet runt simhallen. Det ser tyvärr ut som vi misstänkte. Bassängerna samt andra delar av konstruktionerna är av allt att bedöma uttjänta och behöver på något sätt åtgärdas.

Vad händer nu?

Den 10 juni kom vår konstruktionskonsult och redovisade den första delen i utredningen kring simhallens skick i TU (teknikutskottet) för våra styrande politiker.

Nästa vecka kommer vi att komplettera utredningsmaterialet med ytterligare konstruktionsbesiktningar på andra delar av byggnaden som också påvisat brister.

Efter sommaren beräknar vi att vi har fått en helhetsbild och då får vi ta upp ärendet för vidare beslut i TU (teknikutskottet) om vad som ska hända med simhallen.

När beräknas den öppna igen?

Det är omöjligt att säga i nuläget. Men mot bakgrund av de åtgärder som måste göras kommer simhallen inte att kunna öppna under hela 2020 som det ser ut i dag.

Det är givetvis beklagligt att vi kommer att stå utan simhall en längre period men så är det, tyvärr.

Gällande verksamheter som bedrivs i simhallen undersöks möjligheter och alternativa lösningar. Vi återkommer med mer information om läget längre fram.

Vem kontaktar man om man har frågor?

Om det gäller verksamhetsfrågor och föreningsliv så kontaktar man Henrik Arneng (Fritidschef).

Vid frågor runt fastighetens beskaffenhet kan man kontakta Per Green (Fastighetschef) eller Inge Nilsson Piehl (Teknisk chef).

Senast uppdaterad: 2019-06-11