Filipstads kommun startsida

Världstoalettdagen - Att spola rätt är lätt!

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag.

Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Detta innebär att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt skräp som spolas ner. Förutom att orsaka avloppsutsläpp på grund av stopp i ledningsnät och pumpar kan det här skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till våra vatten.

– Våra toalettvanor ligger långt efter vårt övriga miljötänk. I Sverige är vi jättebra på att sortera och återvinna våra hushållssopor. Det är hög tid att vi får lika bra toavett och slutar spolar ner skräp i toan.