Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Badplatsernas vattenkvalitet kontrolleras 2017

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att vattnet på de kommunala badplatserna provtas och analyseras varje år, för att kontrollera att badvattnet håller god kvalitet och är säkert att bada i.

Vattnet vid kommunens badplatser ska vara säkra för alla att bada i. Därför tas prover varje år för att bedöma vattenkvaliteten. Prover tas i de kommunala badvattnen.

Badvattenproverna analyseras och graderas i tre kategorier: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

• Vid tjänligt vatten finns inga tecken på förorening och vattnet är lämpligt för bad.
• Tjänligt vatten med anmärkning kan innebära en förhöjd halt av föroreningar. Detta betyder att vattenkvaliteten ska hållas under uppsikt. Kommunen tar i detta fall ytterligare ett badvattenprov för att säkerställa kvaliteten på badvattnet.
• Om badvattnet skulle bedömas otjänligt avråds allmänheten från att bada. Vattnet är då förorenat och kan innehålla en hög halt av E. Coli och intestinala enterokocker.

Resultatet av badvattenproverna

Resultatet av badvattenprovtagningarna visar bland annat vattenkvalitet och temperatur. Årets tester visar att vattnen är tjänliga. Senaste resultaten är rapporterade och finns att läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Senast uppdaterad: 2017-07-14