Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Bli en av kommunens stipendiater 2016!

Nu är det dags att söka eller nominera någon till kommunens stipendier. Sista ansökningsdag är 30 september.

Stipendierna utdelas till personer eller grupper som är verksamma i Filipstad eller har en anknytning till kommunen.

Välkommen att söka eller nominera någon till följande stipendier:

Ferlinstipendiet

Kulturstipendiet Ferlinstipendiet började att delas ut 1996. Det är på 10 000 kr som ska stimulera och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom områdena litteratur, musik, konst, teater, film, dans m.fl.

Förenings- och folkrörelsestipendiet

De två förenings- och folkrörelsestipendierna på vardera 5 000 kr finns för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom idrottsrörelsen samt inom annat förenings- och folkrörelsearbete.

Jubileumsfondens stipendier till unga upp till 25 år

Kommunstyrelsen beslutade 30 mars 2011 att inrätta en Jubileumsfond till förmån för barn och ungdomar. Fonden avser att stimulera och uppmuntra barn och ungdomar för förtjänstfulla insatser inom kultur, idrott, förenings- fritids- och folkrörelseverksamhet. Fonden ger två stipendier om vardera 5 000 kr till barn och ungdomar upp till 25 år.

Kommunstyrelsen utser stipendiaterna

Stipendiaterna utses av Kommunstyrelsen och utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges avslutande höstsammanträde eller vid tillfälle som kommunstyrelsen beslutar.

Ansökningsblankett

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar bland våra e-tjänster, i kategorin Kultur & fritid.

Sista ansökningsdag: 30 september 2016

Senast uppdaterad: 2016-09-08