Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Det kommunala ungdomsrådet besökte Stjärnskolan

Personer med gula västar står inne i en tom lokal

Ungdomsrådet har varit delaktigt i processen med byggandet av ny skola ända sedan de inledande diskussionerna 2018. Nu fick de möjlighet att inspektera hur långt arbetet kommit i skolan.

Under 2019 tog arbetet fart. Ungdomsrådet träffade då den pedagogiska projektledaren för skolbygget som presenterade planering och förslag till kommande skola.

Ungdomsrådet svarade 2019 på vad som är de viktigaste egenskaperna för en bra skola. Senaste åren har de vid flertalet tillfällen fått information kring planeringen av nya skolan.

10 maj 2022 gjorde ungdomsrådet ett studiebesök i nya skolan och kom därefter med nya synpunkter.

2019: Vad är viktigt för en bra skola?

2019 tyckte ungdomsrådet att en bra skola ska ha:

 • Bra och behöriga lärare
 • En trygg miljö
 • Roliga lektioner med intresseväckande och praktiska moment
 • Utrymmen som inte är instängda
 • Skolgård för aktivitet
 • Utrymme för alla, olika ytor
 • Matsal som är inbjudande och med bra utbud av mat
 • Bra teknisk utrustning, det ska fungera!

2022: Vad är viktigt för en bra skola?

10 maj 2022 fick ungdomsrådet en rundtur på byggarbetsplatsen vid nya skolan. Utifrån är skolan nästan färdigbyggd. Inne i skolan så har gipsskivor kommit upp på väggarna. Man jobbar med att få upp innertaken, sätter ytskikt på väggarna och nästa vecka kommer mattorna.

Här är några synpunkter från besöket:

 • Skolan ser modern ut - förvånansvärt bra!
 • Det är inte för trångt, men inte heller för öppet, vilket är bra!
 • Hoppas det kommer bli ny teknik i skolan, det är ett måste idag!
 • Varför är det olika färg på fönstren? (Svaret är att det är så som arkitekten bestämt att det ska se ut.)
 • Vore kul att göra ett besök i skolan igen när den är helt klar! (Vi planerar att ha öppet hus för allmänheten så att alla får besöka nya skolan innan eleverna flyttar in i januari 2023.)

Läs mer om bygget av ny skola här.

Kommunala ungdomsrådet

I det kommunala ungdomsrådet ingår Marina Isaksson (Kommunfullmäktiges ordförande), Åsa Hååkman Eriksson (Kommunstyrelsens ordförande), Christer Olsson (oppositionsföreträdare), Anders Nilsson (ordförande i barn- och utbildningsnämnden) tillsammans med utsedda ungdomar från Stålvallaskolan, Ferlinskolan, Spångbergsgymnasiet och fritidsgårdarna.