Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Dialog om framtidens hälso- och sjukvård 9 mars

Landstingsfullmäktige i Värmland bjuder in till medborgardialog om framtidens hälso‐ och sjukvård 9 mars.

Värmland kommer i framtiden att ha en större andel äldre och färre i arbetsför ålder. Den medicinska och tekniska utvecklingen ger stora möjligheter att hitta nya lösningar. Våra levnadsvanor påverkar många av våra folksjukdomar och det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att minska sjukligheten.

Dialog om framtidens hälso‐ och sjukvård

Landstinget i Värmland vill nu veta vad du har för synpunkter och tankar kring framtidens hälso‐ och sjukvård. Öppna möten ordnas i flera värmländska orter; i Filipstad på onsdag 9 mars kl. 18.00-19.30 i Folkets hus.

Ledamöter från landstingsfullmäktige och tjänstemän från Landstinget finns då på plats för att höra dina synpunkter och idéer.

Om du inte har möjlighet att närvara är du välkommen att chatta med våra landstingsråd på tisdag den 8 mars mellan kl. 11.00‐13.00.

Läs mer om medborgardialogen om framtidens hälso- och sjukvård >> (pdf, 127 kB)

Senast uppdaterad: 2016-02-26