Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

En påminnelse inför sommarens byggprojekt

Redan nu märker Miljö- och stadsarkitektkontoret av en ökning i antalet inkomna ärenden. Det är därför bra om ni som planerat att genomföra något byggprojekt som är lov- eller anmälanspliktigt tänker på att vara ute i god tid med era ansökningar.

I vissa fall måste ärendena tas upp i Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden. Dessa äger rum en gång i månaden med undantag för juli.

Några ärenden måste skickas till sakägare såsom Trafikverket, Länsstyrelsen eller Värmlands Museum och de har ibland behövt upp till 6 månaders svarstid.

Ett beslut om lov eller anmälan gäller i 5 år förutsatt att åtgärden påbörjas inom 2 år.

Är ni osäkra på om projektet ni tänkt genomföra kräver lov eller anmälan så är ni alltid välkomna att höra av er till våra inspektörer. Dem når ni lättast genom växeln på 0590-611 00.

Ansökan skickas på post till:
Filipstads kommun
Miljö- och stadsarkitektkontoret
Box 303
682 27 Filipstad

Eller e-post: miljo-stadsarkitektkontoret@filipstad.se

En bra vägledning från Boverket om vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan och vilka som är befriade från tillståndsplikten: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2016/far-jag-bygga/

Observera att ni som bor i område av strandskydd, landskapsbildsskydd eller annan skyddsvärd miljö inte alltid omfattas av befrielserna och bör därför ta kontakt med oss.

Senast uppdaterad: 2017-02-10