Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Filipstad är Värmlands bästa skolkommun och tolfte bäst i Sverige

Filipstad hamnar på plats 12 i SKL:s rankning av landets skolkommuner och högst upp av värmlandskommunerna. Det visar Öppna jämförelser – Grundskola 2016.

Varje år värderar SKL alla kommuner i en jämförelse som kallas ”Öppna jämförelser”. Nu redovisar SKL årets andra rapport av Öppna jämförelser för grundskolan, som bygger på statistik från 2016.

Filipstad hamnar i toppen igen

I årets jämförelse kommer Filipstads kommun på plats 12 i Sverige och högst upp bland Värmlands kommuner. När det gäller elevers syn på skolan i årskurs 5 och 8 hamnar Filipstad på sjunde plats i Sverige.

För kommunerna handlar det om att skapa en flexibel skolorganisation och för att vässa skolan ytterligare krävs bra ledare, bra lärare och bra samarbete, enligt SKL.

I Filipstads kommun har skolorna arbetat med långsiktighet och noggrannhet, vilket har lett till detta goda resultat. Några delar som varit viktiga är att ha en genomtänkt strategi och ett tydligt, modigt och strategiskt ledarskap.

Vad är indikatorerna för ”Öppna jämförelser”?

Skolans resultat beskrivs utifrån betyg i årskurs 6 och 9, ämnesprov i årskurs 3 och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Det sammanvägda resultatet syftar till att ge en samlad bild av hur väl kommunen lyckas med sitt kunskapsuppdrag.

SKL:s undersökning

Du kan läsa mer och jämföra svenska grundskolors resultat på kommunnivå i Öppna jämförelser.

Senast uppdaterad: 2016-11-28