Filipstads kommun startsida

Filipstad fick besök från Shanghais civilförsvarskontor

Den 9 november 2018 fick Filipstads kommun besök från Shanghais civilförsvarskontor. De var nyfikna på hur det svenska krishanteringssystemet fungerar och vi berättade om kommunens, Länsstyrelsens, räddningstjänstens och ambulansens arbete vid kriser och olyckor.

Den kinesiska delegationen fick veta hur vi arbetar med säkerhet och trygghet inom kommunen, Länsstyrelsen, räddningstjänsten och ambulansen. Vi berättade om hur vi arbetar vid olyckor och kriser av olika slag, som till exempel skogsbränder, elavbrott, översvämningar och hur vi gör vid nödsamtal.

Delegationen var tacksam över besöket och förklarade att de lärt sig mycket om hur Sverige arbetar inför och under kriser. Inför resan hade de hört att Sverige har bra organisation, finansiering och ledarskap vid kriser. De visste också att våra invånare har ett stort ansvar i att klara sig själva vid en kris och ville veta mer om detta. Särskilt intresserade denna dag blev de över vår ambulans- och helikopterverksamhet och hur den fungerar.

Shanghai är en stad med 28 miljoner invånare och likt Värmland är området uppdelat i 16 kommuner. I båda länderna betalas räddningstjänsten av skattepengar, men i övrigt finns flera skillnader. I Sverige sköts många delar gemensamt vid en kris, medan det i Kina är mer uppdelat så olika instanser ansvarar för sin bit.

Filipstad har tidigare haft besök från Kina. Då handlade det bland annat om utbildning och näringslivsfrågor.