Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Filipstads kommun får 14,7 miljoner av Migrationsverket

Filipstads kommun beviljas stöd på 14,7 miljoner av Migrationsverket för extraordinära kostnader i samband med byggnationen av förskolan Lyckan.

Under våren 2015 sökte Filipstads kommun stöd från Migrationsverket i samband med nybyggnationen av förskolan Lyckan. Förskolan byggdes som ett resultat av den kraftiga inströmningen av nyanlända barn.

Eftersom nybyggnationen ses som extraordinära kostnader beviljas nu Filipstads kommun stöd på 14,7 miljoner, vilket motsvarar den totala kostnaden för nybyggnationen av förskolan.

Migrationsverket beskriver i beslutet att Filipstads kommun under den ansökta perioden är en av fem kommuner i landet som tagit emot flest asylsökande i förhållande till kommunens invånarantal. Migrationsverkets bedömning är därav att det inte finns skäl att ifrågasätta behovet av de extra lokalerna för att bedriva förskoleverksamhet.

Kommunchef Claes Hultgren välkomnar stödet eftersom kommunen har haft de här kostnaderna.

- Det känns väldigt bra och glädjande att Migrationsverket har lyssnat och förstått vårt behov och beviljat oss detta stöd, säger han.

2016-11-17

Senast uppdaterad: 2016-11-17