Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Fokus på läkemedel på internationella patientsäkerhetsdagen

Hand håller i en medicinkarta och en mobiltelefon

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Tema för 2022 är säker läkemedelshantering.

Ta kontroll över dina läkemedel

För dig som använder läkemedel finns det några saker du själv kan göra för att öka din läkemedelssäkerhet:

  • Logga in på 1177.se. Se dina aktuella läkemedel i din journal och dina recept i Läkemedelskollen.
  • Ta reda på hur ditt läkemedel funkar. När och hur ska det tas?
  • Be om en uppdaterad läkemedelslista när du har kontakt med vården.
  • Fråga vårdpersonalen om du är osäker.

Tema: Säker läkemedelshantering

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar och därigenom bidra till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läkemedelsrelaterade skadorna utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas.

Internationell kampanj om patientsäkerhet

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Samarbete mellan regionen och kommunerna

Region Värmland kampanjar tillsammans med länets kommuner för säkrare läkemedelshantering i samband med internationella patientsäkerhetsdagen 2022.

I Värmland administreras miljontals doser läkemedel till tusentals patienter varje år. Detta sker av personal på sjukhus, i särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, psykiatriboenden, i ordinärt boende och av patienten själv vid egenvård. För att läkemedelshanteringen ska ske på ett säkert sätt i alla led är både patienten och personalen beroende av uppdaterade läkemedelslistor.

I samband med årets kampanj medverkar vi genom att informera både allmänhet och medarbetare om säkerheten med läkemedelshantering.

Tillsammans agerar vi för en säker vård - Värmlands kommuner och Region Värmland