Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Hemvärnet övar på Brattforsheden vecka 14

Foto: Försvarsmakten

Värmlands hemvärnsbataljon har en krigsförbandsövning på Brattforsheden och det kan innebära visst buller och ökad trafik i närområdet.

Värmlands hemvärnsbataljon kommer att ha en krigsförbandsövning i kulturreservat Krigsflygfält 16 Brattforsheden och Naturvårdsområdet Brattforsheden vecka 14. De kommer att hålla sig på och runt flygplatsen samt Horssjöns skjutfält. Ingen övning sker inne i Filipstad.

Det kommer att vara ökad intensitet från torsdag 6 april till söndag 9 april och det medför en hel del trafik på riksväg 63, mot Molkom och i Filipstadstrakten.

Det kommer att vara runt 400 personer som övar med lösa skott så det kan bli visst buller i området. Flygning med sportflygplan kommer ingå men inte bli mer märkbart än normal flygtrafik.

Övningen är av väsentlig betydelse för Försvarsmaktens möjlighet att regionalt träna hemvärnsförbanden i scenarion och på platser och anläggningar med en komplexitet som kan antas ge relevant träning inför insats under kris, höjd beredskap eller krig.

Hemvärnet har tillstånd från Länsstyrelsen och markägarna och har även samråd med Karlstads kommun angående det vattenskyddsområde som finns inom övningsområdet.

På söndag morgon avslutar och lämnar hemvärnsbataljonen platsen.

2017-04-05

Senast uppdaterad: 2017-04-05