Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Kostnadsfria råd och stöd vid diskriminering och trakassering

Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad? Då kan du kontakta Brottsförebyggande Centrum i Värmland.

Brottsförebyggande Centrum i Värmland arbetar med antidiskrimineringsverksamhet och ger dig kostnadsfria råd och stöd. De har tystnadslöfte och rådgivning kan ske via telefon/e-post eller ett personligt möte.

Telefon: 070-788 59 31
Måndagar 13.30–15.00 och tisdagar 10.00–11.00.

E-post: diskriminering@bfciv.se

Antidiskrimineringsverksamheten

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) driver Antidiskrimineringsverksamheten som syftar till att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

BFC är en ideell idéburen organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Senast uppdaterad: 2016-06-28