Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Krisberedskapsveckan startar på Filipstadsmässan

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna.

Närmare åtta av tio personer bosatta i Sverige anser att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner och mycket av samhällets service inte fungerar. (Källa: MSB)

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna den första
Krisberedskapsveckan i Sverige 8-14 maj.

Filipstads kommun startar redan 6-7 maj, med information på Filipstadsmässan. Välkommen till monter 12!

Vad gör du om vardagen vänds upp och ner?

Budskapet under årets kampanjvecka är ”Vad skulle du göra om din vardag vändes
upp och ner?” Vad är bra att tänka på om el, vatten, internet och
telekommunikationer försvinner.

Vad är ditt eget ansvar och vad ska du ha hemma?

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika. Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma.

Exempel är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, filtar med mera. Du kan läsa mer om detta i vår broschyr och på sidan krisberedskap.

YouTube-filmer med armbryterskan och programledaren Heidi Andersson om hur privatpersoner kan ordna en hemberedskap utifrån fyra basbehov: mat, vatten, värme och kommunikation. Att packa en krislåda med det allra viktigaste är en bra början, säger Heidi Andersson.

Senast uppdaterad: 2017-05-05