Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Lågflygningar över Filipstads kommun

Från 22 maj och under sommaren kommer man att kunna se flygplan på låg höjd i vissa delar av kommunen. Det är SGU (Sveriges geologiska undersökning) som flyger för att kartlägga berggrunden.

Från 22 maj och cirka tre månader framåt utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg geofysiska flygmätningar i ett område som berör delar av Västmanlands, Värmlands, Dalarnas samt Örebro län.

Vid mätningarna kommer lågflygningar att göras på 60 meters höjd. Syftet är att kartlägga berggrunden.

Flygningarna genomförs som räta stråk med ett linjeavstånd av 200 meter i sidled. Flygplanen kommer att utgå från Karlskogas flygfält, och flygningarna sker i huvudsak tidig morgon och sen kväll, normalt klockan 05.30-09.30 och klockan 17.30-21.30, men även andra tider kan förekomma.

Aktuellt område är markerat med röd ram i kartbilden (pdf, 591 kB).

Du som har en större gård med djur och är orolig för eventuella störningar kan ta kontakt med Wermlandsflyg.

Vid frågor om flygningarna, kontakta Stefan Mörk, Wermlandsflyg, tel 070-209 18 05.

Vid frågor om syftet med mätningarna, kontakta Henrik Johansson, SGU, tel 018-17 92 66.

Läs mer: http://www.sgu.se/flyggeofysisk-matning

2017-05-19

Senast uppdaterad: 2017-06-12