Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Lyssna på webbradio från kommunfullmäktiges sammanträden

Webbradiosändningarna har fått bättre ljudkvalitet och går att lyssna på i dator, platta och mobil.

Visste du att du kan lyssna på webbradio från kommunfullmäktiges sammanträden? Sändningarna har nu bättre ljudkvalitet och du kan lyssna i dator, platta och mobil. Androidanvändare ska dock tänka på att det behövs annan webbläsare än Chrome. Du kan följa mötena både medan de pågår och också lyssna i efterhand.

Förra veckans möte, 2017-02-16, handlade bland annat om laddstationer för el-bilar, trafikspegel, byskolor, deltidsbrandmännens uppsägning och utvecklingsarbetet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) leder gällande hot och våld mot förtroendevalda.

Om kommunfullmäktige

I Sveriges kommuner är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Det sitter 37 st ledamöter som är valda av dig i fullmäktige!

Delta på "Allmänhetens frågestund"
Vid varje sammanträde avsätts de första 30 minuterna för allmänheten (dig).

Läs mer om kommunfullmäktige och lyssna på webbradio här>>

Senast uppdaterad: 2017-02-20