Filipstads kommun startsida

Med anledning av medias rapportering gällande återvändare från före detta IS-kontrollerade områden

Filipstads kommun kommer tillsammans med många andra kommuner att delta i CVE:s kunskapsdag om myndigheters olika roller och ansvar.

Under kommande kunskapsdag som anordnas av CVE (Center mot våldsbejakande extremism) kommer Filipstads kommun att få en genomgång om hur olika delar av samhället ska samverka om återvändare anländer. Det gäller hur staten genom CVE, SÄPO, Polis med flera kommer att hantera eventuella situationer och hur det kommer hållas ihop med kommunernas vanliga samhällsansvar för till exempel barnen.

Anledningen till att kommunen har fått inbjudan är att män, kvinnor eller barn som tidigare har varit skrivna i Filipstad har rest till IS-kontrollerade områden. Ingen kan idag säkert säga om, när eller var en återvändande person kommer att bosätta sig. Detta är något som kommunen inte har något inflytande över.