Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Meddelande om bygglov för mobilmast

Bygglov har lämnats för nybyggnad av mobilmast på fastigheten Kroppa 1:22, Filipstads kommun.

Filipstads kommun har beviljat en ansökan om bygglov för en mobilmast med en höjd av 72 meter samt tre tillhörande teknikbodar. Masten kommer att placeras vid Prästhöjden, väster om sjön Östersjön.

Koordinater: RT90 2,5 gon V X=6611530, Y=1411660

Handlingarna finns på Filipstads kommun. Meddelandet kommer även att anslås på kommunens anslagstavla på Hantverksgatan 22, Filipstad.

Här hittar du beslutet (observera att den endast innehåller delar av ansökan). BIFOGAD PDF (pdf, 5 MB)!

Beslutsnummer MOB 2016 § 004

Om ni önskar överklaga beslutet, kontakta oss på miljö- och stadsarkitektkontoret för tillvägagångssätt. Överklagan ska lämnas in inom 4 veckor från att aktuellt meddelande publicerats.

Skicka sedan er skriftliga överklagan till:

Filipstads kommun
Miljö- och stadsarkitektkontoret
Box 303, 682 27 Filipstad

Eller via e-post till miljo-stadsarkitektkontoret@filipstad.se

Har du frågor om ansökan eller vill ta del av handlingarna, kontakta:

Niklas Svensson, tel. 0590-611 39 eller e-post niklas.svensson@filipstad.se
Peter Adolfsson, tel. 0590-611 31 eller e-post peter.adolfsson@filipstad.se

Miljö- och stadsarkitektkontoret
2016-02-03

Senast uppdaterad: 2016-02-09