Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Möjlighet att söka bidrag till sommarlovsaktiviteter

Föreningar, organisationer och församlingar som vill anordna kostnadsfria aktiviteter för sommarlovslediga barn 6-15 år kan ansöka om sommarlovsstöd senast 10 juni 2016.

Filipstads kommun har fått 553 302 kronor i statligt stöd för att göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6-15 år att delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Satsningen möjliggörs av de extra medel som utlysts för sommar­lovsstöd från regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).

Sommarlovsaktiviteterna ska stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Föreningar, organisationer och församlingar kan ansöka om bidrag till sommarlovsaktiviteter genom att fylla i blanketten Ansökan om bidrag Sommarlovsstöd 2016 (barn 6-15 år). (pdf, 130 kB)

OBS! En budget ska bifogas ansökan där kostnaderna för planerad aktivitet
redovisas.

Ansökan ska vara inne senast 10 juni 2016 och skickas till adressen: Filipstads kommun, Box 303, 682 27 Filipstad. Märk kuvertet med ”Ansökan Sommarlovsstöd 2016”.

Vill du veta mer?
Kontakta ordförande för Kultur- och föreningsutskottet, Torbjörn Parling på tel.
073-759 96 18

Senast uppdaterad: 2016-05-11