Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Möjlighet till yttrande inför bygglovsprövning av en aktivitetspark

Bygglov har sökts för en aktivitetspark på Flakudden i Filipstads tätort. Åtgärden sker på fastigheterna Östra Filipstad 1:245 och Östra Filipstad Outr:1.

Marken där aktivitetsparken ska placerad är enligt detaljplan avsedd för park och plantering inom vilken en aktivitetspark inryms. Ändamålet för en aktivitetspark bör dock vara preciserat i planen men så är inte fallet. Åtgärden prövas därför som en mindre avvikelse från gällande detaljplan och berörda sakägare samt grannar ska tillfrågas inför prövning.

Eftersom antalet grannar är stort sker grannehörandet genom aktuell annons publicerad i NWT, VF och Filipstads Tidning.
Möjlighet till yttrande kommer även att anslås på kommunens anslagstavla på Hantverksgatan 22 i Filipstad och här på filipstad.se.

> Bilaga aktivitetspark (pdf, 3 MB)

Skriftliga synpunkter på lovansökan lämnas tillsammans med era kontaktuppgifter senast den 14 juli 2017 till:
Filipstads kommun
Miljö- och stadsarkitektkontoret
Box 303
682 27 Filipstad

Har du frågor om ansökan, skicka synpunkter digitalt eller vill ta del av handlingarna, kontakta: mos@filipstad.se eller ring växeln på 0590-611 00.

//Miljö- och stadsarkitektkontoret

Senast uppdaterad: 2017-06-20