Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Nu är det möjligt att söka fonder

Fondmedel kan sökas ur flera fonder inom Filipstads kommun för 2016.

1. Ur Stiftelsen Filipstads kommuns kommunstyrelsefond kan fondmedel sökas av personer som är bosatta i Filipstad. Stiftelsen syftar till att hjälpa fattiga och sjuka och i övrigt behövande personer.

2. Ur Stiftelsen Carl Josefssons fond kan fondmedel sökas till nytta för helnykter ungdom i staden eller för att främja nykterhet bland ungdomar.

3. Ur Stiftelsen Johan och Julia Ekmans donationsfond kan fondmedel sökas av personer från f d Färnebo församling (Persberg, Långban, Kalhyttan Storbron, Finnshyttan, Daglösen, Asphyttan, Torskbäcken, Hennickehammar och Skåltjärn) som genomgår yrkesutbildning och som under året fyller högst 25 år.
Ansökningsblankett finns på www.filipstad.se

4. Ur Stiftelsen Filipstads Ungdomsråd kan fondmedel sökas i ungdomsfrämjande syfte tex. ledarutbildning, lokaler mm.

5. Ur Stiftelsen Augusta Dahlströms fond kan fondmedel sökas av sjuka i Filipstad och Färnebo socken till hjälp, resor, specialistvård, dock ej sådant som det allmänna skall sköta.

6. Ur Maj-Britt och Rose-Marie Rymans fond kan fondmedel sökas för att främja kulturell verksamhet bland utvecklingsstörda.

7. Ur August Larssons stipendiefond kan fondmedel sökas av studiebegåvad ungdom i första hand från Brattfors församling men eljest från förutvarande Värmlandsbergs kommun. Fondmedlen skall användas som ekonomisk hjälp till utbildning inom eller utom kommunen efter avslutad grundskola.

8. Ur Samfond för gymnasieskolan i Filipstads kommun kan fondmedel sökas av ungdom från Filipstads kommun.Fondmedlen skall användas som ekonomisk hjälp för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan.

För ytterligare upplysningar:
Fond 1–6 kontakta Britt-Inger Gustafsson/Ekonomienheten, telefon: 0590-611 19.

Ansökningsblanketter avseende Fond 3 tillhandahålles av Ekonomienheten eller går att finna på sidan om stiftelser och fonder.

Fond 7-8 kontakta Tina Angberg/Barn- och utbildningsnämnden, telefon: 0590-612 35

Ansökningsblanketter avseende Fond 7-8 tillhandahålles av Barn- och utbildningsnämnden eller går att finna sidan om stiftelser och fonder.

Ansökan avseende fond 1-6 ställes till:
Filipstads Kommun
Ekonomienheten/Britt-Inger Gustafsson
Box 303
682 27 FILIPSTAD

Ansökan avseende fond 7-8 ställes till:
Filipstads Kommun
Barn- och utbildningsnämnden/Tina Angberg
Box 303
682 27 FILIPSTAD

Ansökan ska vara inkommen senast 2016-10-30.

Senast uppdaterad: 2016-09-15