Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Nu är Oxhälja här! 2-4 september 2016

Kom och träffas, trivs och trängs på Oxhälja - en av Sveriges största marknader!

Öppettider Oxhälja marknad 2016:

Fredag 2/9 17.00-21.00
Lördag 3/9 09.00-20.00
Söndag 4/9 09.00-17.00

Öppettider tivoli

Marknadsområdet omfattar två stora nöjesfält, ett vid busstationen och ett vid Skogsryd.

Tivoli bussplanen:
Fredag 17.00-24.00
Lördag 10.00-24.00
Söndag 11.00-17.00

Tivoli Skogsryd:
Fredag 17.00-24.00
Lördag 11.00-01.00
Söndag 11.00-17.00

Serveringstält finns vid Wasahallen och på fredag och lördag uppträder artister och band på kvällen.

Filipstads 26:e ambassadör installeras på Monitorholmen på lördag 15.00.


Hur startade Oxhälja?

Filipstad uppstod som ort genom sitt goda läge som handelscentrum mellan Vänerbygden och Bergslagen. Hit kom lantbrukare och handelsmän och sålde sina produkter till gruv- och skogsarbetarna på bestämda tider på året. Ett sådant tillfälle var i början på september då bland annat grönsakerna, säden och frukterna var färdiga. Detta var starten för en marknadsdag i Filipstad. De som skulle handla kom miltals härifrån och hade många resdagar både hit och hem och därför passade man också på att roa sig lite när man äntligen kommit till den årliga höstmarknaden. Namnet Oxhälja dök upp i mitten på 1600-talet och den etablerade marknaden är därmed en av de äldsta i Sverige.

Från kreatur till marknadskarameller

Från att ha varit en husbehovsmarknad ända fram till en bra bit in på 1900-talet har den ändrat karaktär vad beträffar varutbudet. Idag säljs inga husdjur och kreatur och försäljningen av grönsaker och frukt har minskat betydligt. Nu är utbudet av varor och prylar stort och rökt korv, marknadskarameller och leksaker säljs av tradition mycket.

Dagens "Marken" lockar tusentals besökare

Oxhälja marknad kallas i folkmun för "Marken" och sammanfaller alltid med första lördagen i september. Idag drivs marknaden av många ideella föreningar som ställer upp för de olika arbetsinsatserna som krävs för att klara av ett sådant gigantiskt arrangemang som Oxhälja är. Marknaden har 1 500 marknadsplatser och man beräknar det till 80 000 besökare under de 2,5 marknadsdagarna.


Förbud för fordonstrafik

Trafiknämnden i Filipstads kommun föreskriver med stöd av trafikförordningen
10 kap.§1 andra stycket 9,10 och 16 att följande lokala trafikföreskrifter skall gälla under marknaden ”Oxhälja" från och med fredagen den 2 september 2016 kl 08.00 till och med söndagen den 4 september 2016 kl 23.00.

I. Förbud mot fordonstrafik och förbud att parkera på

 1. Sparbanksgatan
 2. Allégatan mellan Asphyttegatan och Bergmästarbron
 3. Bergmästarbron
 4. John Ericssonsgatan mellan Bergmästarbron och Vikgatan
 5. Parkvägen mellan Allégatan och Skogsryd
 6. Fogdevägen mellan Parkvägen och Bergsliden
 7. Älvgatan
 8. Magasinsgatan
 9. Bryggaregatan
 10. Kyrkogatan
 11. Drottninggatan
 12. Vikgatan mellan Drottninggatan och utfarten från kv Trasten
 13. Viktoriagatan mellan Stora Torget och Busscentralen
 14. På gatorna vid Stora Torgets norra och östra sidor
 15. Parkeringen vid Parkhallen
 16. Parkeringen i kv Orrens östra del

Förbudet gäller inte fordon med tillstånd.

Följande fordon har tillstånd:

 1. Taxi och leveransfordon med ärende till ovanstående gator och parke-
  ringsplatser. Som leveransfordon räknas varudistributionsfordon och
  fordon som används vid utförande av service, reparations-, byggnads-,
  anläggnings- och liknande arbete.
 2. Fordon, som nyttjas av boende i fastigheter inom område som begränsas
  av ovanstående gator, för färd till eller från bostaden.
 3. Utryckningsfordon eller fordon på övervakningsuppdrag.

Välkommen till Oxhälja 2016!

Senast uppdaterad: 2016-09-05