Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Nytt bidrag för att utöka cykelbanan

Länstyrelsen har beviljat Filipstads kommun bidrag för att utöka cykelbanan mellan Filipstad och Nordmark till Stjälpet.

Cykelbanan som byggdes på gamla banvallen efter NKIJ-banan mellan Filipstad till Nordmark på 17,5 km kommer att utökas till Stjälpet med yttligare 5,7 km. Bidraget kommer som högst bli på 334 000 kronor, och det som kommer ingå är:

  • En 5,7 km väl röjd dränerad och uppgrusad cykelbana på den gamla NKIJ-banvallen mellan Nordmark station och Stjälpet.
  • Minst 1 rastplats med 2 bord och bänkar vid banan.
  • Minst 20 nya skyltar med natur- och kulturinformation.
  • En informationskylt med karta över hela ledsträckan uppsatt i änden på cykelbanan vid Stjälpet.

När arbetet är klar kommer nya informationfoldrar att finnas om den nya ledsträckan. Innan arbetet påbörjas kommer kontakt tas med berörda markägare.

Vid frågor ring Claes Hultgren 070-561 10 00.

Senast uppdaterad: 2016-07-05