Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde Kommunfullmäktige 16 november

Välkommen till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Val av justerare
  2. Motionssvar - Motion om sommarlovsentreprenörer
  3. Redovisning motioner
  4. Ekonomisk plan 2018-2020
  5. Utvecklingen av äldreboende i Filipstads kommun
  6. Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
  7. Revisorerna informerar
  8. Anmälningsärenden

Välkomna!
Ordförande

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige infaller den 14 december 2017 och då delas årets kulturstipendier ut.

Läsa handlingar>> (pdf, 24 MB)>

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2017-11-09