Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde Kommunfullmäktige 18 maj 2017

Välkommen till sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Redovisning obesvarade motioner
 3. Motionssvar, el-stationer för uppladdning av elbilar
 4. Motionssvar, policy vid rekrytering och anställning av medarbetare i Filipstads kommun
 5. Motionssvar, Möjlighet att anlägga konstgräsplan vid Skogsryd
 6. Motionssvar, Säkerhetsspegel vid Kungsgatan-Tegnergatan
 7. Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB
 8. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Benny Ahremark Persson (C)
 9. Fyllnadsval ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Benny Ahremark Persson (C)
 10. Fyllnadsval ny ledamot i kommunstyrelsen efter Benny Ahremark Persson (C)
 11. Fyllnadsval ny ledamot i Direktionen för Forsmanska fonden efter Benny Ahremark Persson (C)
 12. Fyllnadsval ny ersättare barn- och utbildningsnämnden efter Benny Ahremark Persson (C)
 13. Fyllnadsval ny 1:e vice ordförande i stiftelsen Filipstadsbostäder efter JomarkPolintan (S)
 14. Fyllnadsval ny ledamot i stiftelsen Filipstadsbostäder efter Jomark Polintan (S)
 15. Fyllnadsval ny ledamot i stiftelsen Hemgården efter Jomark Polintan (S)
 16. Revisorerna informerar
 17. Interpellation om arbetslöshet bland nyanlända med mera
 18. Interpellation om försörjningsstöd
 19. Interpellation om konstgräsplanen på Kalhyttan
 20. Anmälningsärenden
 21. Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde i juni

Kallelse>>> (pdf, 397 kB)

Bilagor>>> (pdf, 6 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2017-05-11