Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde Kommunfullmäktige 21 juni 2017

Välkommen till vårens sista sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med utnämning av vårens ”Nytänkare”

Sedan följer en presentation av kommunens nyanställda kostchef, Jorun Ledin.

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Motion om sommarlovsentreprenörer
 3. Motionssvar - Revidering av hela den kommunala vindbruksplanen
 4. Motionssvar – Installation av alkolås
 5. Ekonomisk plan 2018-2020, budgetramar
 6. Årsredovisning 2016 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland
 7. Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 8. Mångfaldspolicy
 9. Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet i Östra Värmland samt beviljande av ansvarsfrihet
 10. Lokalt partistöd 2017
 11. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Stephanie Treviranus (MP)
 12. Fyllnadsval ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Stephanie Treviranus (MP)
 13. Fyllnadsval ny ersättare i kommunstyrelsen efter Stephanie Treviranus (MP)
 14. Fyllnadsval ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Stephanie Treviranus (MP)
 15. Fyllnadsval ny 1:e vice ordförande i stiftelsen Filipstadsbostäder efter Jomark Polintan (S)
 16. Fyllnadsval ny ledamot i stiftelsen Filipstadsbostäder efter Jomark Polintan (S)
 17. Fyllnadsval ny ledamot i stiftelsen Hemgården efter Jomark Polintan (S)
 18. Fyllnadsval ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Peter Johansson (C)
 19. Revisorerna informerar
 20. Anmälningsärenden

Välkomna!
Ordförande

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige infaller den 14 september 2017.

Läsa kallelse>>> (pdf, 372 kB)

Läsa bilagor>>> (pdf, 18 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2017-06-14