Filipstads kommun startsida

Sammanträde med kommunfullmäktige 10 december 2020

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Sessionssalen kl.18.15

OBSERVERA: kommunfullmäktiges sammanträde hålls på distans. Ledamöter och ersättare är uppkopplade digitalt via Teams. Presidiet närvarar fysiskt i Sessionssalen.

Vi vädjar till allmänheten att följa sammanträdet via webbradio.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.
Med anledning av det rådande läget med Covid-19 uppmanas att eventuella frågor lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

Kvällens ärenden

  1. Val av justerare
  2. Taxa miljöbalken 2021
  3. Taxa strålskydd 2021
  4. Taxa animaliska biprodukter 2021
  5. Sammanträdesdagar 2021
  6. Interpellation, kritik mot HVB-hem
  7. Val ny ledamot Stadshus AB
  8. Revisionen informerar

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats