Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 10 mars 2016

Välkommen till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen den 10 mars kl. 18.15.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

 1. Val av justerare
 2. Motion om återvinnings- och sopsorteringscentral i centralorten Filipstad
 3. Motion angående införande av larmpatrull i hemtjänsten
 4. Motion om införande av E-faktura
 5. Motion ang. försörjningsstöd
 6. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus
 7. Verksamhetsbidrag avseende studieförbund inklusive SISU
 8. Översiktsplan för Filipstads Kommun
 9. Tillståndsansökan vindkraft Kungbergen, Filipstads Kommun
 10. Avgifter hjälpmedel
 11. Hantering av statliga integrationsmedel
 12. Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 19 maj
 13. Inkallelseordning för ersättare i styrelsen, nämnderna m fl för 2016-2018
 14. Revisorerna informerar
 15. Interpellation om skolhälsovården i Filipstads kommun
 16. Interpellation om kommunens tillsynsansvar angående lokaler som används för flyktingmottagande och boende i Filipstads kommun
 17. Anmälningsärenden

Läsa handlingar>>>

(pdf, 348 kB)Bilagor Översiktsplan för Filipstads kommun

Översiktsplan 2035 Filipstads kommun (pdf, 18 MB)

Utställningsutlåtande (pdf, 1 MB)

Övriga bilagor>>> (pdf, 12 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2016-03-11