Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 10 november

Välkommen att vara med på sammanträdet med Kommunfullmäktige den 10 november 2016. Plats och tid för mötet är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet börjar med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

  1. Val av justerare
  2. Motion om möjlighet till bidrag för arbete mot könsstympning
  3. Motion ang. upplåtande av markområde för motion och rastning av hundar
  4. Ekonomisk plan 2017-2019
  5. Revisorerna informerar
  6. Interpellation om chefslöner
  7. Anmälningsärenden

Läsa handlingar>>> (pdf, 176 kB)

Bilagor>>> (pdf, 757 kB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2016-11-03