Filipstads kommun startsida

Sammanträde med Kommunfullmäktige 11 juni 2020

Plats och tid för sammanträdet är Folkets Hus, biosalongen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.
Med anledning av det rådande läget med Covid-19 uppmanas att eventuella frågor lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Redovisning obesvarade motioner
 3. Motion om att ingå i inre stödområdet
 4. Motion angående konsekvensanalyser avseende levnadsvillkor på landsbygden
 5. Motion angående möjlighet till eget val av lediga dagar och storhelger
 6. Revisorerna informerar
 7. Revisionsreglemente
 8. Årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet 2019 – Samordningsförbundet östra Värmland
 9. Årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet 2019 – Bergslagens räddningstjänst
 10. Biblioteksplan 2020-2024
 11. Renovering av Orren 2, Leko-huset-Etapp 2
 12. Fyllnadsval – Ny ersättare i ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
 13. Fyllnadsval – Ny ersättare i ersättare i KHF Filipstads äldrebostäder
 14. Ekonomisk plan 2021-2023
 15. Anmälningsärenden

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 355 kB)

Bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 7 MB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats