Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 12 maj 2016

Välkommen till sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

1. Val av justerare
2. Motion angående enkät till de lokala pensionärs- och handikapporganisationerna
3. Motion ang. policy vid rekrytering och anställning av medarbetare i Filipstads Kommun
4. Ej redovisade motioner
5. Årsredovisning 2015-Hjälpmedelsnämnden
6. Årsredovisning 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet – Bergslagens Räddningstjänst
7. Revidering av renhållningstaxa
8. Fyllnadsval lekmannarevisor Stiftelsen Filipstadsbostäder efter Eilert Eriksson (C)
9. Fyllnadsval lekmannarevisor Stiftelsen Hemgården efter Eilert Eriksson (C)
10. Fyllnadsval i kommunrevisionen efter Kenneth Haglund (S)
11.Fyllnadsval ersättare lekmannarevisor stiftelsen Bergsskolan efter Kenneth Haglund (S)
12. Fyllnadsval ersättare lekmannarevisor Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB efter Kenneth Haglund (S)
13.Revisorerna informerar
14.Interpellation om Hötorget
15.Anmälningsärenden

Kallelse>>> (pdf, 207 kB)

Bilagor>>> (pdf, 8 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2016-05-04