Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 13 oktober

Välkommen att närvara vid sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med en presentation av kommunens personalchef Annika Alfredsson.

Sedan börjar ”Allmänhetens frågestund”.Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

  1. Val av justerare
  2. Ej redovisade motioner
  3. Motion om återvinnings- och sopsorteringscentral i centralorten Filipstad
  4. Delårsbokslut 2016
  5. Taxa för ställplatser
  6. Revidering av markpriser
  7. Revisorerna informerar
  8. Anmälningsärenden

Läsa handlingar>>> (pdf, 158 kB)

Bilagor>>> (pdf, 5 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2016-10-06