Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 15 september 2016

Välkommen till sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Motion om möjligheten att anlägga konstgräsplan vid Skogsryd
 3. Motion ang. översyn av politikers arvoden
 4. Motion om information i pappersform till kommunens invånare
 5. Motion om införande av E-faktura
 6. Motion ang. flytt av kommunal verksamhet till Nykroppa gamla skolbyggnad
 7. Motion ang. införande av larmpatrull i hemtjänsten
 8. Motion ang. analys av företagsklimatet
 9. Motion ang. budgetarbete och målsättningar
 10. EU-Policy för Filipstads kommun
 11. Årsredovisning 2015 – Värmlands läns Vårdförbund samt beviljande av ansvarsfrihet
 12. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige
 13. Fyllnadsval ny ledamot i Nordmark-Tabergs flickskolefond
 14. Fyllnadsval ny ersättare i socialnämnden
 15. Fyllnadsval ersättare i valnämnden
 16. Revisorerna informerar
 17. Interpellation om ansvar för boende på HVB-hem i Filipstads kommun
 18. Anmälningsärenden

Läsa handlingar>>> (pdf, 430 kB)

Bilagor>>> (pdf, 6 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2016-09-13