Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 15 september 2022

Ingress

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår i cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas in skriftligt, i förväg till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

 1. Motion skolval
 2. Motion om rekrytering och bemanning
 3. Motion angående hedersutmärkelse
 4. Motion om cykelväg från Nykroppa till Filipstad
 5. Motion om en mer tillgänglig återvinningscentral
 6. Motion om införande av en policy för att motverka barnfattigdom
 7. Motion om ordningsvakter
 8. Revisionen informerar 2022
 9. Entledigande från politiska uppdrag
 10. Fyllnadsval ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
 11. Fyllnadsval ledamot och ordförande i socialnämnden
 12. Fyllnadsval ledamot i hjälpmedelsnämnden
 13. Fyllnadsval ledamot i samordningsförbundet östra Värmland
 14. Fyllnadsval ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
 15. Årsredovisning 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet - Värmlands läns vårdförbund
 16. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
 17. Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
 18. Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund
 19. Anmälningsärenden KF 2022

Handlingar Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.