Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 16 juni 2022

Ingress

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med information från Agera Värmland.

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund” som pågår i cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas in skriftligt, i förväg till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp

Kvällens ärenden

  1. Information från Agera Värmland
  2. Ekonomisk plan 2023-2025
  3. Lokalt partistöd 2022
  4. Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på distans
  5. Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet östra Värmland
  6. Revisionen informerar 2022
  7. Interpellation om återvinningscentral i centralorten Filipstad
  8. Fråga till ordförande i teknikutskottet från Johan Larsson

Handlingar Pdf, 33 MB, öppnas i nytt fönster.